2015
09.13

!שנה טובה ומתוקה לכולם

Happy and sweet year to everyone! (Sounds better in Hebrew).

  1. Shana Tova to you too Sariel 🙂

    https://www.youtube.com/watch?v=6ZLq_JB8H44